Ngày
Giờ
Nội dung
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
đính kèm
14/07/2024 Chủ nhật
06:30
Dự khai mạc bóng chuyền Nam - Nữ cụm Công đoàn cơ sở huyện Kỳ Anh năm 2024 Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Anh Đại diện Thường trực Huyện ủy Khu liên hợp thể thao Phú Nhân Nghĩa, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
17:00
Dự Bế mạc bóng chuyền Nam - Nữ cụm Công đoàn cơ sở huyện Kỳ Anh năm 2024 Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Anh Đại diện Thường trực Huyện ủy Khu liên hợp thể thao Phú Nhân Nghĩa, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
15/07/2024 Thứ 2
07:30
Hội nghị giao ban Báo cáo viên tháng 7; sơ kết công tác Khoa giáo 06 tháng đầu năm 2024, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại diện Thường trực Huyện ủy Hội trường Bảo hiểm xã hội huyện
14:00
Họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân khóa XX Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Đồng chí Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phòng họp trực tuyến (tầng 5), Trung tâm Hành chính huyện
14:00
Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hê thống chính trị ở cơ sở Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Bắc Đại diện Thường trực Huyện ủy Hội trường UBND xã Kỳ Bắc
17/07/2024 Thứ 4
07:30
Dự Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh (ngày 17 và 18/7/2024) Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực Huyện ủy Hội trường tầng 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh