Ngày
Giờ
Nội dung
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
đính kèm
04/12/2023 Thứ 2
08:00
Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1,5 ngày, từ ngày 04 - 05 tháng 12 năm 2023; Buổi sáng: Từ 08 giờ; Buổi chiều: Từ 14 giờ) Đồng chí Hồ Huy Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường trực Huyện ủy Phòng họp trực tuyến (tầng 5), Trung tâm Hành chính huyện
14:00
Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Kỳ Anh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 Ủy ban nhân huyện Kỳ Anh Thường trực Huyện ủy Phòng họp trực tuyến (tầng 5), Trung tâm Hành chính huyện
05/12/2023 Thứ 3
08:00
Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đại diện Thường trực Huyện ủy Hội trường tầng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh
14:00
Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 Ban Nội chính Tỉnh ủy Đại diện Thường trực Huyện ủy Hội trường tầng 6, Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy
14:30
Họp kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND năm 2023 Đồng chí Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Thường trực Huyện ủy Phòng họp số 1, tầng 3, Trung tâm Hành chính huyện
06/12/2023 Thứ 4
08:00
Tham dự Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh (03 ngày) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực Huyện ủy Hội trường tầng 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh